DİSLEKSİ PROBLEMİNE SAHİP ÇOCUKLARDAKİ GENEL ÖZELLİKLER