3. Dönemin Sona Ermesi ve Ara Karnelerin Verilmesi