close x

EN ÜST DÜZEYDE TEKNOLOJiK ALTYAPI

Sınav Koleji yöneticileri, İngiltere BETT, Almanya DIDACTA ve Türkiye’deki CEBIT gibi birçok teknoloji ve eğitim fuarlarını düzenli olarak ziyaret ederek eğitim teknolojileri alanında uygun yenilikleri okula taşır.

Aynı şekilde Avrupa ve ABD'de güçlü eğitim sistemleri kurmuş okullar ve eğitim teknolojisi alanında çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilerek okulun teknolojik altyapısı ve donanımı sürekli geliştirilir.

Sınav Kolejinde, dersliklerde yüksek kalite akıllı tahtalar, sabit bilgisayar ve sürekli internet erişimi, doküman kameralar, uzaktan eğitim yazılımları ile birçok yerleşkede dijital bilgi merkezleri, kiosklar, 3D laboratuvar, teleskoplar ve stüdyolar bulunur.

Sınav Koleji öğrencileri yüksek teknolojiyle donatılmış eğitim ortamlarında deneyerek, yaşayarak ve yaparak öğrenirken geleceğin dünyasıyla bütünleşme olanağına sahip olur.

ERGONOMiK SINIFLAR
Sınav Kolejinde aktif öğrenme modeli ile öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimleriyle yaşamla bağ kurabilecekleri, mikro düzeyde gerçek yaşam deneyimleri edinebilecekleri ortamlar oluşturulur. Bu sebeple derslikler, geleneksel anlayışın ürünü sabit yapının ötesinde, bireysel ve grup çalışmasına elverişli, öğrencilerin rahat hareket edebileceği şekilde tasarlanır.

Dersliklerde sınıf tahtaları, masa ve sandalyeler ile diğer mobilyalar aktif öğrenme modeline göre öğrencilerin derse katılımını artırmak için ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

Ayrıca öğrencilerin “Okul sıkıntısına” düşmeden sürdürecekleri eğitim ortamlarının sıcak, güvenli ve sağlıklı olmasına büyük özen gösterilir.