close x

Dünya vatandaşları yetiştirme hedefiyle kurulan Sınav Kolejlerinde;

  • Çağımızın güçlü ve donanımlı bireylerini yetiştirmek için uluslararası çapta tanınmış, saygın kurumlarla iş birliği, akreditasyon ve stratejik ortaklıklar gerçekleştirilmiştir.
  • Kuruluş aşamasında New York Üniversitesi ALI (American Language Institut) ile öğretmen eğitimleri ve eğitim programı geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Oxford ve Cambridge Üniversiteleri ve ilgili kurumlarıyla akademik işbirlikleri çerçevesinde ortak sınavlar ve yarışmalar düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizin başta MUN (Model United Nations) olmak üzere uluslararası konferanslara etkin katılımı sağlanmaktadır.
  • Oxford University Press, Cambridge ve New York University ile uluslararası işbirliği, ölçme-değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimiz ABD ve İngiltere’de dil becerisini geliştirmeye yönelik yaz ve kış okulları ile kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak uluslararası gezilere gidebilmektedir.
  • Ulusal Ajans bünyesinde ve AB gençlik programları kapsamında Comenius çalışmaları yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, ‘uluslararası düzeyde okul’ anlayışı içinde ihtiyaçları olan bireysel donanıma, düşünsel derinliğe, yüksek dil ve iletişim becerisine ve farklı kültürleri tanımaya- anlamaya dayalı empati yeteneğine sahip oluyorlar.