close x

KÜTÜPHANE / BiLGi ERiŞiM MERKEZi
Sınav Kolejinde, öğrencilerin kitapla ilişkilerinin en iyi kurulacağı dönemin okul çağı, en iyi mekânın da kütüphane olduğunun bilinciyle çeşitli dillerde binlerce basılı ve dijital yayının yer aldığı kütüphaneler oluşturulur. Sınav Koleji kütüphanelerinde, geleneksel anlayışı korumakla birlikte bilgiye hızlı erişimi sağlayan dijital yayınlar bulunur. Dijital kaynaklar ve yayınlara ulaşmak için onlarca uluslararası kütüphane erişimine imkân sağlayan teknolojik altyapısıyla “Bilgi Erişim Merkezi” kütüphane bünyesinde yer alır. Öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırıldığı kütüphane etkinlikleri yapılır. Yayıncılık alanında köklü bir geçmişe sahip Sınav Eğitim Kurumlarının bilgi ve birikimiyle oluşturulan Kütüphane ve Bilgi Erişim Merkezi öğrencilerin en çok yararlandıkları merkezlerden biridir.

EKOLOJİK SAHALAR

Sınav Koleji, öğrencilerin doğayla doğru ilişki kurabilmesinin ilk adımlarını okul döneminde atmaları gerektiğine inanır. Bu çerçevede yerleşke içinde farklı amaçlarla ekolojik alanlar tasarlanır. Hayvan sevgisini aşılamak için onlarca evcil hayvanın bulunduğu barınaklar kurulur. Çevre bilinci ve duyarlılığı için Eko-Okul çalışmaları yürütülür. Öğrenciler kent yaşamı içinde temas edemedikleri doğayla ve hayvanlarla ekolojik alanlarda zaman geçirerek çevre duyarlılıklarını erken yaşlarda elde eder. Sera çalışmaları ile üretme bilinci, sorumluluk bilinci ve organik tarım bilgisini kazanırlar.