close x

Ölçme-değerlendirmeye özel bir önem veren ve yaş gruplarına göre iki farklı uygulama yürüten Sınav Kolejlerinde;

  • Sınav Eğitim Kurumları arasında tüm deneme sınavlarını kapsayan eş güdüm sağlanır.
  • Velilerin, öğrencilerin sınav sonuçlarını, akademik performanslarını, devam-devamsızlık durumlarını takip edebildiği SınavK12.net sistemi kullanılmaktadır.
  • Kazanım tabanlı gelişmiş raporlarıyla öğrencilerin konu eksiklerinin takibine uygun bilgi ve istatistikler yer almaktadır.
  • Bilimsel sistemle toplanan bilgi ve içeriğin ölçme-değerlendirme uzmanlarınca analiz edilip gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, SınavK12.net sistemiyle bilimsel ölçme-değerlendirme yöntemleriyle denetimli ve kaliteli eğitim-öğretim süreci içinde yer alıyorlar. Velilerimiz, öğretmen ve yöneticilerimiz ise öğrencilerin devam durumları, başarı grafikleri, sınav performanslarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorlar.