close x

Sosyal, duygusal, akademik ve gelişimsel rehberlik anlayışının benimsendiği Sınav Kolejlerinde;

  • Ulusal ve uluslararası geçerli, güvenilir test ve envanterler uygulanmaktadır.
  • Öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinin, veli ve öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık yapılmaktadır.
  • Öğrencinin sosyal çevreye uyumu, problem çözme ve karar verme gelişimleri takip edilir.
  • Öğrencinin derslere katılımı, sınav performans izlenmesi ve günlük okula devam durumu konusunda veli bilgilendirmesi sağlanmaktadır.
  • Sınav K12.net uygulamasıyla öğrencinin kazanım tabanlı eksik konularının tespiti, eksiklerin giderilmesi ve gerekli bireysel-grup çalışma programları oluşturulmaktadır.
  • Ulusal sınavlarda; test tekniği, zaman yönetimi, kaygı yönetimi gibi önemli konularda danışmanlık yapılmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerinin tümüne yayılan rehberlik çalışmalarıyla öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonu başarıyla sağlanıyor.