close x

Günlük, haftalık, dönemlik ödevlerin bir program dahilinde ve sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği Sınav Kolejlerinde;

  • Yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.
  • Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.
  • Haftalık ders programlarında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmakta, ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri (miktarı arttırılarak) ek çalışma saatinde tamamlatılmaktadır.

Sınav Koleji’nde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:

Günlük ödevler: Farklı kaynaklardan, “Soru Bankası Modülleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir.
Dönem ödevleri: Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan dönem sonu ödevleri verilir ve kontrolü yeni dönem başında yapılır.
Haftalık ödevler: “Haftalık Ödev Fasikülleri”nden (TÖDEV) her ders için cuma günleri verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri SINAVNET üzerinden veli ile paylaşılır.