close x

Eğitim alanındaki bütün yenilikleri düzenli takip etmeyi ve bu yeniliklerin okula entegrasyonunu birincil amaç edinen Sınav Kolejlerinde;

  • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (ARGİM) ile “yaratıcı ve inovatif okul” anlayışı benimsenmiştir.
  • Eğitim-öğretim süreçlerinin tümüne yayılan inovasyon çalışmaları yapılmaktadır.
  • Anaokulu ve dil eğitim-öğretimi için bilimsel program ile beraber yurt içi ve yurt dışı akademik danışmanlık desteği verilmektedir.
  • Öğrenci performanslarını ölçme-değerlendirmeye dönük objektif ölçme araçları ile etkili, çok yönlü ve kalıcı öğrenme için özgün materyaller geliştirilmektedir.
  • Alanında deneyimli eğitim uzmanlarından öğrenci ve velilere yönelik kongre, seminer ve sempozyum faaliyetleri düzenlenmektedir.

Kuruluş aşamasından bu yana eğitim sektöründeki yeniliğin ve değişimin öncüsü olan Sınav Kolejleri, eğitim-öğretim süreçlerinin tümünü kapsayan inovasyon yaratmaya dönük bakış açısını tüm öğrencilerine kazandırmayı hedefliyor. Üniversitelerle eşgüdüm halinde süren araştırma, geliştirme ve inovasyon merkezi çalışmalarıyla, öğrencilerimiz ‘geleceği bekleyen değil belirleyen bireyler olarak’ yetişiyor.